Produksjon

Operatører

 

Intermec har en erfaren stab av høyt kvalifiserte fagfolk som gjør sitt ytterste for å tilfredsstille alle kundebehov og bransjestandarder. Vi arbeider strukturert med etter- og videreutdanning for at våre operatører skal kunne beherske mulighetene som ligger i moderne maskineringsmaskiner. Vi utdanner også mange lærlinger, for å sikre nye fagarbeidere for fremtiden.

Maskinpark

 

Intermec ønsker å være i fremste rekke på produksjonsutstyr og satser derfor på det nyeste innen maskiner og programvare for CAD/CAM. De siste 10 år har bedriften investert for ca 35mill i maskiner og utstyr. Våre maskiner byttes normalt ut etter 10 års drift. En moderne og stabil maskinpark er absolutt nødvendig ved maskinering i høylegerte materialer. 

                                                                                                          

  (Se maskinliste her)

Produksjonsstyring

 

Intermec benytter et avansert ERP/MPS-system som styrer alle deler av vår virksomhet. Systemet styrer hele prosessen fra forespørsel til ferdig leveranse, samt all tilhørende dokumentasjon. Vi er sertifisert etter EN/ISO9001:2015 - EN/ISO14001:2015. Klikk på lenken for sertifikat. 

Dokumentasjon

 

Intermec tilbyr følgende dokumentasjon;
 

• EN 10204 - 3.1 / 3.2 sertifikat på råmaterialer              • COC / COO

• PMI / DPI / Ultralyd etc.                                                • Målerapport fra CMM (Målemaskin)

• Lasermerking av Artikkelnummer / Smeltenummer /    • Registreringer lagres i ERP-system

  Serienummer / Trykklasse / Logo etc.

 

Råvarelager


Intermec lagerholder rustfritt materiale for våre egne standardprodukter samt faste kundeprodukter. I tillegg har vi begrensede mengder av høyere kvaliteter for hasteoppdrag. Vi har videre god tilgang på alle legeringer fra et utvalg av anerkjente leverandører. Allt materiell er sertifisert i hht DIN/EN10204 3.1.

Ferdigvarelager

 

Intermec produserer og lagerfører hydraulikkfittings i rustfritt Aisi316 og høyere legeringer. I tillegg har vi bufferlager for kundespesifikke produkter. Vi har 4 stk 8 meter høye lifter installert, med en samlet kapasitet på 35 tonn. I offshore-bransjen er leveringstid ofte avgjørende, og et velfylt lager gir god tilgjengelighet og raske leveranser når situasjonen krever det.