Om oss

Kunder og Markeder
Intermec leverer standard og spesialprodukter til de fleste hydraulikk-grossister i Norge, bl.a. TESS, Mento, Dunlop-Hiflex, Hydroscand, GS-Hydro, Fluid Control m.fl. Deler for subsea/elektronikkinnkapsling leveres til bl.a. Siemens Oil & Gas, Seaproof Solutions, Precision Subsea, Transmark Subsea m.fl. Til Frank Mohn på Fusa leverer vi deler til deres pumpesystemer for lasting/lossing av tankskip. Vi leverer også forskjellige hydraulikkmanifolder til Oceaneering Rotator i Kristiansand.
Produksjonsutstyr
Intermec ønsker å være i fremste rekke på produksjonsutstyr og satser derfor på det nyeste innen maskiner og programvare for CAD/CAM. De siste 10år har bedriften investert for ca 35mill i maskiner og utstyr. Moderne og stabile maskiner er et absolutt krav ved maskinering i høylegerte materialer. (maskinliste)
Tett dialog med Kunden
Intermec bidrar aktivt i samarbeid med våre kunder til konstruktive og kostnadseffektive løsninger allerede på designstadiet. Vi gir også råd om materialvalg basert på produktenes bruksområder. Dette kan i mange tilfeller gi betydelige reduksjoner i produksjonskostnadene. Vi tilbyr også digitale tegninger av våre kunders spesialprodukter.
Satsing på Opplæring
Intermec er godkjent opplæringsbedrift og har siden 1994 utdannet over 20 fagarbeidere. Vi har for tiden 5 lærlinger og 3 TAF-elever/lærlinger i bedriften. Stadig større problemer med rekruttering til maskinarbeiderfaget gjør at vår satsing på opplæring vil bli ytterligere intensivert de nærmeste årene. Vi har derfor opprettet et eget team som styrer all opplæring.
Helse, Miljø og Sikkerhet
Intermec har høy prioritet på helse, miljø og sikkerhet. Vi ser på våre medarbeidere som selskapets viktigste ressurs, og har derfor som et naturlig HMS-mål å unngå skader, ulykker og tap. Intermec oppmuntrer alle sine ansatte til å ha HMS-fokus og å utvise en god HMS-kultur. Vi ønsker involvering fra våre ansatte for å oppnå best mulige arbeidsrutiner, og gir kontinuerlig informasjon tilbake om status og fremdrift. Intermec har fokus på å verne det ytre miljøet og fremstå som en bedrift med tydelig miljøprofil. Dette gjør vi med utgangspunkt i gjeldende lover og regler.

Kunder og Markeder

 

Intermec leverer standard og spesialprodukter til de fleste hydraulikk-grossister i Norge, bl.a. TESS, Mento, Dunlop-Hiflex, Hydroscand, GS-Hydro, Fluid Control m.fl.

Deler for subsea/elektronikkinnkapsling leveres til bl.a. Siemens Oil & Gas, Seaproof Solutions, Precision Subsea, Transmark Subsea m.fl. Til Frank Mohn på Fusa leverer vi deler til deres pumpesystemer for lasting/lossing av tankskip. Vi leverer også forskjellige hydraulikkmanifolder til Oceaneering Rotator i Kristiansand m.fl.

http://www.inter.no/Userfiles/Sites/images/Web13.jpg

Produksjonsutstyr

 

Intermec ønsker å være i fremste rekke på produksjonsutstyr og satser derfor på det nyeste innen maskiner og programvare for CAD/CAM. De siste 10år har bedriften investert for ca 35mill i maskiner og utstyr. Moderne og stabile maskiner er et absolutt krav ved maskinering i høylegerte materialer. (Se maskinliste her)

Tett dialog med Kunden

 

Intermec bidrar aktivt i samarbeid med våre kunder til konstruktive og kostnadseffektive løsninger allerede på designstadiet. Vi gir også råd om materialvalg basert på produktenes bruksområder. Dette kan i mange tilfeller gi betydelige reduksjoner i produksjonskostnadene. Vi tilbyr også digitale tegninger av våre kunders spesialprodukter.

Satsing på Opplæring

 

Intermec er godkjent opplæringsbedrift og har siden 1992 utdannet over 40 fagarbeidere. Vi har for tiden 4 lærlinger og 1 TAF-elever/lærlinger i bedriften. Stadig større problemer med rekruttering til maskinarbeiderfaget gjør at vår satsing på opplæring vil bli ytterligere intensivert de nærmeste årene. Vi har derfor opprettet et eget team som styrer all opplæring.

Helse, Miljø og Sikkerhet


Intermec har høy prioritet på helse, miljø og sikkerhet. Vi ser på våre medarbeidere som selskapets viktigste ressurs, og har derfor som et naturlig HMS-mål å unngå skader, ulykker og tap.
Intermec oppmuntrer alle sine ansatte til å ha HMS-fokus og å utvise en god HMS-kultur. Vi ønsker involvering fra våre ansatte for å oppnå best mulige arbeidsrutiner, og gir kontinuerlig informasjon tilbake om status og fremdrift. 

Intermec har fokus på å verne det ytre miljøet og fremstå som en bedrift med tydelig miljøprofil. Dette gjør vi med utgangspunkt i gjeldende lover og regler.

Produksjonslokaler

 

Intermec holder til i lyse og moderne lokaler på til sammen 2400m2 i Torvgarden industrihus på Askøy, ca 15minutters kjøring fra Bergen sentrum. Renhold og orden er selvsagt viktige faktorer for en effektiv produksjon og god logistikk. Vi har alltid hatt sterk fokus på kvalitet, miljø og HMS, og er sertifisert etter ISO9001:2015 og ISO14001:2015. Klikk på lenken for sertifikat.

 

INTERMEC SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER